NSC coaching staff

NSC coaching staff

Cesar Rizzo

Cesar Rizzo

Master Coach

Master Coach

Sean Breitzman

Sean Breitzman

John Pendergast

John Pendergast

Ben Paulson

Ben Paulson

Age Group Head Coaches

Age Group Head Coaches

William Kloiber

William Kloiber

Tanya Rickenback

Tanya Rickenback